Die Goldene Henne – 20. September 2006.

Ved Die Goldene Henne 2006, sang Helene: “Manchmal kommt die Liebe einfach so”.

011_MkdLes_1