Hamborg Journalen – 13. Maj 2011.

En beretning fra NDR over koncerten i Hamborg.

231_Bericht-HHJ